Jak už samotný název domény WWW.LAHEV.CZ napovídá, mým hlavním oborem je sbírání starých lahví. Jedná se o lahve vyráběné cca do roku 1940 pro účely plnění nápoji, popřípadě i k jiných účelům ( drogistická, lékařská a chemická produkce ). Sbírka obsahuje lahve od piva, mléka, limonád a sodové vody, destilátů, likérů, vína, polévkových koření, léků a různých jiných skleněných nádob. Do sbírky řadím vždy jen lahve s litými nápisy, znaky či etiketami, dokládajícími historickou existenci firmy či osoby. Výjimkou jsou tvarově či barevně výjimečné lahve, které bez tohoto určení tvoří též menší část mé kolekce. Bohužel nevládnu dostatečně velkými skladovacími prostorami, a proto ne všechny lahve popř. jiné předměty, které zde jsou či budou ke shlédnutí v současném čase ještě vlastním. Budu zde publikovat i ty kusy, které se mi podaří pouze zdokumentovat a nikdy mým vlastnictvím nebyly. Lze předpokládat, že po jistém čase zde bude těchto předmětů více než těch co mi říkají pane!

Doplňkovými tématy sbírky se postupem času staly další předměty mající souvislost s nápoji, a to etikety, tácky, uzávěry, reklamní tisky, faktury, účtenky, dopisní hlavičkové papíry, ceníky, kalendáře, odběrní knížky, korespondenční lístky, obálky, plechové cedule, kovové účelové známky a jiné věci provázející činnost pivovarů, mlékáren, lihovarů, sodovkáren, hospod a restaurací atp…..

Závěrem bych na tomto místě uvedl, že všechny druhy zde prezentovaných předmětů pro rozšíření sbírky od Vás rád odkoupím. Rozhodující je jen zachovalost předmětu a přiměřená cena.