Nápoje - vše co se plnilo do lahví a bylo a je poživatinou

do roku 1940 - 50

Mám zájem zejména o níže uvedené předměty

1. LAHVE -  od piva, limonád, sodové vody, mléka, likérů a alkoholu obecně, octa aj., které mají lité písmo, znaky či erby, neobvyklý tvar nebo barvu. Zajímají mě i další skleněné nádobky např. od jogurtů nebo hořčice. Dále nápojové sklo jako půllitry, poháry, sklenice, odlivky, frťany nebo třeba ohříváček.

2. CEDULE - s vyobrazením reklamy pivovaru, mlékárny, druhu piva, obrázkem lahve nebo etikety a to jak plechové smaltované, tlačené, ploché tak i papírové.

3. ÚČELOVÉ ZNÁMKY - kovové účelové známky sloužící v minulosti jako poukázky na odběr určitého množství zboží ( někdy se slevou nebo jako naturálie pro zaměstnance), známky pivní (1), mlékařské, chmelové (1), chlebové (1), reklamní (1), příležitostné nebo jiné, např. telefonní (1) nebo psí.

4. FAKTURY - ÚČTY - ÚČTENKY - DOPISNÍ PAPÍRY - OBÁLKY - KORESPONDENČNÍ LÍSTKY - vše nejlépe s vyobrazením budovy pivovaru, mlékárny, lihovaru nebo případně i jiného průmyslového podniku nebo jeho produktu.(1) (2) (3)

5. POHLEDNICE - nejlépe celkové, ale i víceokénkové pohlednice s motivem pivovaru, mlékárny, lihovaru, cukrovaru případně i jiného průmyslového podniku, jejich produktu nebo reklamy. Pohlednice s restaurací nebo hospodou, ale třeba i nádraží. Zajímají mě též pijácké motivy a místopis ( Moravskobudějovicko a Znojemsko ).

6. KOVOVÉ ŠTÍTKY - např. z mlékárenských konví, z pivních sudů atd.…

7. OTVÍRÁKY - s reklamou firmy (1)

8. KNIHY - KALENDÁŘE - ROČENKY - spolkové, firemní se vztahem nebo s reklamami k pivovarnictví (1), mlékárenství, lihovarnictví apod.. Dále hledám výtisky BATOVCOVA ALMANACHU.

9. ADRESÁŘE - SEZNAMY - seznamy firem a živnostníků v libovolném třídění, podle měst,  podle oboru, rok od roku, telefonní seznamy, rejstříky atp. (1) (2)

10. REKLAMY - všech typů, druhů, materiálu a jiný kusový materiál se vztahem zejména k nápojovému a potravinářskému průmyslu jako např. tácky papírové i porcelánové (1), odběrní knížky, obaly, etikety (1) (2) (3), krabičky papírové i plechové atd.

VSTUPTE a VÍTEJTE na STRÁNKÁCH WWW.LAHEV.CZ

lahev lahvička láhev flaška lahve lahvování lité písmo přímo ve skle staré pivo pivní pivovar pivovarnictví pivovárenství pivař pivovarský sodovkárna lihovar cukrovar chmel půlitr půllitr restaurace hospoda hostinec tácek tácky porcelánový papírový mléko mléčný mlékárenství mléková mlékovka mléka mlékárna jogurt jogurtovka jogurtový hořčice ocet polévkové koření pohlednice korespondenční lístek koresponďák obálka účelovka účelová známka zátka cedule etiketa nálepka zálepka faktura firemní reklamní účet účtenka štítek cedulka korunkový uzávěr patentní špunt korek korkový